XENÓN

54

0

2,6

5,90

Xe

161,3

165,1

 

131,293

12,13
[Kr] 4d10 5s2 p6


  CRITÓN  

YODO

Academia Ciencias Galilei (www.acienciasgalilei.com). Cierra ventana

CESIO

  RADÓN  

 

Xe     XENÓN

 54

Peso atómico

 131,293 g/mol

Estados oxidación

 0, (2, 4, 6)

Punto de fusión

 161,39 K

Punto de ebullición

 165,1 K

Densidad

 5,90 (Gas 273K g/l)

Configuración electrónica

 [Kr] 4d10 5s2 p6

Propiedades ácido/base 

 --

Estructura cristal

 Cúbico, centrado en cara

Electronegatividad

 2,6

Calor de vaporización

 12,64 kJ/mol

Calor de fusión

 2,30 kJ/mol

Conductividad eléctrica

 --

Conductividad térmica

 0,00569 Wm-¹K-¹ (a 300 K)

Calor específico

 0,158 Jg-¹K-¹ (a 300 K)

Primer potencial ionización

 12,130

Volumen atómico

 42,9 cm³/mol

Radio atómico

 1,24 Å

Radio covalente

 1,31 Å

Sintético

 No

CERRAR VENTANA


PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

 

 

Subir