PLATA

47·

 1

1,93

10,50

Ag

1235

2436

Configuración electrónica del Ag

107,8682

7,57
[Kr] 4d10 5s1


  COBRE  

PALADIO

Academia Ciencias Galilei (www.acienciasgalilei.com). Cierra ventana

CADMIO

  ORO  

 

Ag     PLATA

 47

Peso atómico

 107,8682 g/mol

Estados oxidación

 1

Punto de fusión

 1235,08 K

Punto de ebullición

 2436 K

Densidad

 10,50 g/cm³

Configuración electrónica

 [Kr] 4d10 5s      (anomalía)

Propiedades ácido/base 

 Anfótero

Estructura cristal

 Cúbico, centrado en cara

Electronegatividad

 1,93

Calor de vaporización

 250,60 kJ/mol

Calor de fusión

 11,30 kJ/mol

Conductividad eléctrica

 62,9 106 W-¹m-¹

Conductividad térmica

 429 Wm-¹K-¹ (a 300 K)

Calor específico

 0,235 Jg-¹K-¹ (a 300 K)

Primer potencial ionización

 7,576

Volumen atómico

 10,30 cm³/mol

Radio atómico

 1,44 Å

Radio covalente

 1,34 Å

Sintético

 No


CERRAR VENTANA

Configuración electrónica

 

Estructura cristalina

Configuración electrónica del Ag

 


PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

 

Subir